Výpočet a návrh spalinové cesty

Provádíme výpočet a návrh spalinové cesty – komínů s pomocí německého výpočtového programu KESA ALADIN a Tepelně-technický výpočet spalinové cesty (Komín) firmy PROTECH.

vystrizek

Výpočty komínů

Spotřebič paliv má mít spalinovou cestu, která odpovídá typu a provedení spotřebiče paliv, jeho jmenovitému výkonu a jeho způsobu používání. Požadavkům spotřebiče, které stanový jejich výrobce, musí odpovídat konstrukce komínu (jednovrstvý, vícevrstvý, podtlakový, přetlakový, suchý, vlhký apod.), velikost průduchu komínu a jeho účinná výška. Teprve při správném navržení spalinové cesty může být zajištěn bezpečný odvod spalin od spotřebiče paliv do volného ovzduší a nejvyšší účinnost spotřebiče. Při poddimenzované spalinové cestě se spaliny, mohou vracet do prostoru kde je spotřebič umístěný a může tak docházet k ohrožení zdraví nebo i života fyzických osob a může docházet také k automatickému vypínání spotřebiče. Je-li spalinová cesta předimenzovaná, mají spaliny malou rychlost a mohou se silně se ochlazovat na stěnách průduchu komínu a tak při nedostatečné rychlosti spalin a nízké teplotě spalin může být komín málo nebo úplně nefunkční.

Tah spalinové cesty - komínu - obecně

Tah komínu je obecně založen na způsobu vytlačování lehčího sloupce spalin sloupcem těžšího studeného vzduchu na principu spojených nádob. Výpočet spalinové cesty pro spotřebič paliv s přirozeným tahem je tedy založen na fyzikálním jevu rozdílu atmosférického tlaku ovzduší. (P = 101325 Pa, atmosférický tlak klesá s přibývající výškou) a tlaku spalin, které proudí komínem.Velikost tohoto rozdílu je ve skutečnosti dána rozdílem hustoty chladnějšího vzduchu a hustoty teplých spalin. Tento rozdíl je patrný především v zimních obdobích, kdy je hustota vzduchu nejvyšší a od spotřebiče paliv jsou odváděny co nejteplejší spaliny. Z tohoto rozdílu lze získat nejvyšší tah komínu. Naopak při teplém venkovním vzduchu v letním období a při nízké teplotě spalin je tah komínu nízký. Podle parametrů spotřebiče by měl být posuzován vždy takový případ, kdy vychází komínový tah nejnižší a na to by měl být komín navržena zhotoven.

O nás

 
Našim zákazníkům nabízíme kompletní kominické služby.Od stavby nových komínů, přes jejich opravy až po klasické kominické práce jako jsou čištění, kontroly a revize komínů.

Vyzkoušejte nás !

 
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Profesionalita
 • Odborně školení kominíci
 • Spolehlivost, kvalita
 • Rychlost, cena
 • Termíny dle dohody

  Jsme i na facebooku !

   

  Kontakt

   

  Ing. Zdeněk Hradecký

  mobil: +420 723 388 372

  e-mail: info@kominictvi-radotin.cz

  Watch Dragon ball super